Heren 3

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 28 november j.l. werd Milo Oehler in het zonnetje gezet. Milo is dit jaar al 40 jaar lid van HV Zaanstreek. Uit handen van voorzitter Ronald van Lienen ontving hij een bierpakket en een tegeltje. 

Milo van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal en op naar 50 jaar lidmaatschap!

MiloOehler

Stand Heren 3 - Veld

Stand Heren 3 - Zaal