Algemene ledenvergadering
Wednesday, 28. November 2018, 19:30 - 22:00
Contact Ronald van Lienen


Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Handbalvereniging Zaanstreek op:

Woensdag 28 november 2018
Aanvang: 20.00 uur, kantine open op 19.30 uur
Plaats: Kantine “Het verzetje”, Sportpark Jagersveld, telefoon: 075-6350940

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken, mededelingen en aanwezigheid jaarvergadering
3. Vaststelling notulen vergadering d.d. 12 januari 2018
4. Verkiezing notulencommissie
5. Vaststelling financiën, verslag 2017/2018, toelichting Tom Meijer

(financiële verantwoording is op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

6. Verkiezing kascommissie

PAUZE

7. Contributie

8. Verslagen commissies
9. Jubilarissen
10. Verkiezing bestuur*
11. Rondvraag
12. Sluiting

Indien u niet in staat bent deze vergadering bij te wonen, verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk te berichten aan het secretariaat. Dit kan per email: secretaris@hvzaanstreek.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur Handbalvereniging Zaanstreek

*Toelichting punt 10:
Ronald van Lienen, voorzitter, niet aftredend, 
Marion Meijer, secretaris, niet aftredend, 
Tom Meijer, penningmeester, niet aftredend, 
Dennis Slemmer, bestuurslid, Jeugd/algemene zaken aftredend, niet herkiesbaar.
Het bestuur draagt Marianne Op ’t Eijnde en Wouter van Lienen voor als algemeen bestuurslid.

Location Het VerZetje